projecten Analyseer je bedrijf door de inzet van IT!

Analyseer je bedrijf door de inzet van IT!

Onze bedrijfskundestudenten beantwoorden jouw vraagstuk op het snijvlak van bedrijfskunde, informatie en informatietechnologie. In tien weken tijd brengen zij een advies uit en slaan daarmee een brug tussen bedrijf en informatie. De vraagstukken zijn zeer gevarieerd, bijvoorbeeld:

  1. Informatiestromen

Hoe kunnen de informatiestromen binnen een organisatie beter worden ingericht, bijvoorbeeld tussen de verschillende afdelingen of naar de klant? Welke informatie wordt verzameld? Hoe wordt deze opgeslagen en verspreid? Welke gebruikerslagen zijn er?

  1. Procesverbetering

Hoe gaat de inzet van informatietechnologie helpen bij het beter inrichten van bedrijfsprocessen en/of het beter aansturen van de organisatie (organisatieonderdelen)? Hoe kun je het online thuiswerken aansturen en met welke tools, etc.?

  1. Prestatie-indicatoren en dashboarding

Onze studenten leren hoe ze dashboards moeten bouwen voor een organisatie met stuurinformatie of –indicatoren (prestatie-indicatoren). Deze dashboards moeten inzicht geven in het presteren van organisatie(delen): bijvoorbeeld financieel, op het gebied van medewerkerstevredenheid, etc. Studenten beginnen dan met een analyse van de benodigde informatie en het opzetten van deze indicatoren.

  1. Informatiesystemen

Onze studenten geven aan waar de toepassing van informatiesystemen bepaalde bedrijfsprocessen gaat ondersteunen en welke tools hiervoor geschikt zouden zijn, door middel van een toolselectie. Een voorbeeld: Is een ERP-systeem geschikt en zo ja, welke?

  1. IT Governance

Een breder onderwerp, waarbij studenten in beeld proberen te brengen hoe de aansturing van informatietechnologie (mensen, afdelingen, verantwoordelijkheden) binnen een organisatie moet worden geregeld.

  1. Data-analyse

Onze studenten zijn in staat om analyses uit te voeren aan de hand van aangedragen databestanden of tools. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld trends vinden in bepaalde data.

  1. IT-projectmanagement

We lopen mee met IT-projecten en ondersteunen daarbij echte IT’ers met de bedrijfskundige gevolgen van een IT-project, bijvoorbeeld voor de opleiding van medewerkers, financiële impact, risicoanalyses, etc.

Wat verwachten we van jou?

In deze periode van tien weken plannen we minimaal drie keer een gesprek van ongeveer een uur in (meer mag uiteraard altijd). Zo leveren zij aan het begin een plan van aanpak op, een eindrapport en geven een eindpresentatie. De studenten zijn daarbij altijd aan zet; zij plannen de afspraken en houden jou op de hoogte van de voortgang. Daarna leveren zij een goed uitgewerkt en onderbouwd advies of implementatievoorstel op. Deze zal aan het eind van de periode worden gepresenteerd.

Interesse? Meld je hier aan voor Analyseer je bedrijf door de inzet van IT!

Hidden
Aantal medewerkers binnen jouw organisatie

Contactpersoon informatie

Hidden
MM slash DD slash JJJJ

Terug naar projecten
Meer informatie of vraagstuk?