projecten Communicatie maakt voor jou het verschil!

Communicatie maakt voor jou het verschil!

Herken je het probleem dat je met de inzet van Social Media en je website niet de juiste mensen bereikt? Laat dan een team van studenten van Saxion de wensen en behoeften van de betrokken partijen op elkaar afstemmen. Zo kunnen we samen met jou tot een passende oplossing komen!  

 

Gedurende dit project van 10 weken gaan we stapsgewijs op zoek naar de beste manier waarop jij in de toekomst met jouw (potentiële) klanten zou kunnen (gaan) communiceren. Daarvoor hebben we het project onderverdeeld in de volgende stappen:

Stap 1: Stakeholdersselectie
Om te komen tot een goed advies begin je bij de basis. Wie is er betrokken en wat zijn de verschillende belangen die meespelen? Op basis van interviews met de stakeholders wordt duidelijk wat het vertrekpunt van de organisatie is en wordt een beeld van de doelgroep geschetst. Met die kennis worden de persona’s opgesteld die duidelijk maken aan wie de boodschap moet worden gericht.  

Stap 2: Doelstelling en strategie bepalen
Wanneer de belangen en de intenties helder zijn, kunnen aan de hand van de persona’s de juiste doelstellingen geformuleerd worden. Vandaaruit wordt vervolgens de beste strategie voor het behalen ervan bedacht en gekozen.  

Stap 3: Merkbelofte en uitwerking middelen
Wanneer die strategie eenmaal gekozen is, kan de merkbelofte ge(her-)formuleerd worden en kunnen de bijpassende middelen gekozen worden. De creatieve uitwerking zal in de vorm van een proposal worden gepresenteerd.  

Het project gaat in week 39 van start (hier de aftrap voor de bedrijven) en het sluit met een presentatie bij jouw bedrijf of op een Saxionlocatie in week 49 (woensdag /donderdag).

Wat verwachten we van jou?

Om de studenten goed aan het werk te kunnen zetten verwachten we (in het kader van de communicatie) dat je op voorhand een heldere probleemstelling -van een echt probleem van voldoende omvang- aan ons overlegt en dat je voldoende tijd voor vragen en interviews vrijmaakt. Verder verwachten we dat je aanwezig bent bij de aftrap van het project en dat je bereid bent om de studenten van de benodigde informatie te voorzien om het tot een goed eind te kunnen brengen. We gaan ervan uit dat dit project van jou een tijdsinvestering van 8-10 uur (incl. aftrap en eindpresentatie) vraagt.    

Voor vragen kun je contact opnemen met Annemarijn (06 28828323) of je kunt je via onderstaande vragenlijst meteen al inschrijven.

Interesse? Meld je hier aan voor Communicatie maakt voor jou het verschil!

Hidden

Terug naar projecten
Meer informatie of vraagstuk?